Skip to main content

Er was veel belangstelling voor het Hoef Café op 9 februari 2023. Meer dan 60 geïnteresseerden waren aanwezig en stelden hun vragen over de ontwikkelingen in Hoefkwartier.

Projectmanager Maud Schimmel: “Mooi om te zien dat er zoveel mensen aanwezig waren. Hartelijk dank daarvoor! We hebben ook reacties opgehaald over het parkeerbeleid dat we willen invoeren in Hoefkwartier zelf. De reacties helpen ons om het beleid dat we nu ontwikkelen te verbeteren. We waarderen het als inwoners hun mening met ons delen.”

Eerste indruk reacties parkeerbeleid

Bezoekers van het Hoef Café lijken het parkeerbeleid te steunen dat de gemeente wil invoeren in Hoefkwartier. Uit de opgehaalde reacties blijkt bijvoorbeeld dat bewoners en bedrijven klagen over mensen die parkeren bij station Schothorst en verder reizen met de trein naar Schiphol, Amsterdam of Utrecht. Die overlast pakt de gemeente met dit beleid aan.

Er zijn ook opmerkingen gemaakt over parkeren in omliggende wijken. Bewoners zijn bezorgd dat mensen aan noordzijde van station Schothorst gaan parkeren als dat in Hoefkwartier niet meer gratis kan. In mei 2022 heeft de gemeente al besloten dat er ook regels komen voor omliggende wijken. Ook aan dat beleid wordt nu gewerkt. Daarover gaat de gemeente later met de buurt in gesprek.

Reageren nog steeds mogelijk

Tijdens het Hoef Café zijn al veel reacties gegeven op het parkeerbeleid. Dat kon tot 28 februari 2023 via een online reactieformulier. De gemeente bekijkt en evalueert de opgehaalde reacties en past waar nodig het parkeerbeleid erop aan.