Skip to main content

Hoe zorg je ervoor dat inwoners en organisaties in Hoefkwartier gaan samenwerken en elkaar weten te vinden? Aan deze vragen werkt Debora Linga wekelijks. Zij is als community developer betrokken bij het Celciushuis. Dat is het houten gebouw op het P&R-terrein van station Schothorst. Het is dé centrale innovatieplek voor bewoners, bedrijven, studenten en onderzoekers in Hoefkwartier.

Debora is student Community Development aan de Hogeschool Utrecht (HU). ‘Sinds september 2022 onderzoek ik hoe we voor meer verbinding kunnen zorgen in Hoefkwartier. De focus ligt daarbij vooral op samenwerkingen en relaties voor langere tijd. Want het is nu vooral nog een bedrijven- en kantorenterrein, maar er komen hier steeds meer mensen wonen. Het is belangrijk om die mensen al vroeg bij Hoefkwartier te betrekken. Zo zorg je ervoor dat inwoners zich verantwoordelijk gaan voelen voor hun wijk.’

Spelletjesavond

Debora organiseerde vanuit het Celciushuis al eens een spelletjesavond en een ‘Open Boekcafé’, naar het idee van het Human Library-concept. ‘Tijdens het Open Boekcafé luisteren bewoners naar elkaars verhalen. Omdat in Hoefkwartier nog geen plek is waar mensen kunnen samenkomen, neemt het Celciushuis die plek voor een deel in. Door daar activiteiten te organiseren, komen mensen met elkaar in contact, praten ze met elkaar, luisteren ze naar elkaar en zorg je voor sociale binding.’

Welkomstpakket

Ook kijkt Debora naar de mogelijkheden voor een welkomstpakket voor nieuwe inwoners in Hoefkwartier. ‘Dat pakket wordt straks samengesteld op basis van ideeën die huidige bewoners van Hoefkwartier kunnen doorgeven’, vertelt Debora. Verder staan er gesprekken gepland met Indebuurt033 over de inzet van straatambassadeurs in Hoefkwartier. ‘Dat zijn mensen die bijvoorbeeld nieuwe bewoners welkom heten en weten wat er speelt in de buurt.’

Brei-en haakkunstwerken

Ook heeft Debora een plan voor brei- of haakkunstwerken in de nieuwe stadswijk. ‘Binnenkort heb ik daar een gesprek over met Integratiewerk, die organisatie open te staan voor het idee. De bedoeling is dat we de handwerken ophangen bij bedrijven bijvoorbeeld. Zo geven we klanten van Integratiewerk, vluchtelingen en statushouders de kans iets te doen. Zo fleuren we Hoefkwartier samen op.’

Opvolger

Debora is nog tot eind juni te vinden in het Celciushuis. Ze hoopt vooral dat een andere HU-student na komende zomer haar werk voortzet in Hoefkwartier. ‘Het is belangrijk voor de sociale betrokkenheid dat de opgebouwde relaties blijven bestaan, dat inwoners de komende jaren een welkomstpakket krijgen en dat het Celciushuis activiteiten blijft organiseren.‘

Inloopuur

Elke donderdag tussen 12.00 uur en 18.00 uur is Debora aanwezig in het Celciushuis. ‘Tijdens het inloopuur kijken we samen met bewoners, ondernemers en organisaties naar wat het Celciushuis voor hen kan betekenen. Om nog meer voor verbinding te zorgen. De koffie staat klaar’, lacht ze.