Skip to main content

Voor werkzaamheden in Hoefkwartier moeten binnenkort 14 bomen worden gekapt op gemeentelijk grondgebied. Er komen bomen voor terug op andere plekken in de nieuwe wijk. Voor de kap is een vergunning nodig. Die heeft de gemeente aangevraagd voor 7 bomen, de andere volgt later.

 

Welke bomen worden gekapt en waarom?

Het gaat om 7 platanen aan de Netwerklaan (voorheen Computerweg). Die bomen moeten plaatsmaken voor de aanleg van het warmtenet. De andere 7 bomen staan aan het Inputplein en moeten plaatsmaken voor woningbouw. Voor de bouw moeten eerst kabels en leidingen worden verlegd. De bomenkap is in lijn met het Ontwikkelkader De Hoef-West.

 

Waar en wanneer komen de nieuwe bomen?

De gemeente is verplicht om nieuwe bomen terug te planten. De nieuwe bomen komen op de Hoefseweg en bij de Lichtpenweg-Plotterweg in Hoefkwartier. Naar verwachting gebeurt dat eind 2024/begin 2025, omdat het voorlopig ontwerp voor het openbaar gebied dan klaar is. Er ligt al een schetsontwerp, dat te vinden is in het Ontwikkelkader.

 

Wil je meer informatie of heb je vragen?

Meer informatie over bomenkap in het algemeen is te vinden op www.amersfoort.nl/bomen. Kun je daar het antwoord op je vraag niet vinden? Dan kun je contact opnemen met projectleider Maud Schimmel of Theo van Rijn via hoefkwartier@amersfoort.nl.

Leave a Reply