Skip to main content

Werken in Hoefkwartier

Bedrijvenvereniging de Hoef 3.0

Bedrijvenvereniging De Hoef 3.0 is de vereniging van en voor bedrijven op De Hoef. De bedrijvenvereniging streeft naar een economisch gezond gebied, waarin bedrijven voldoende mogelijkheden hebben om te floreren. We zetten daarom in verbinden van ondernemers door ontmoeting en kennisuitwisseling tussen onze leden. Daarnaast behartigen wij de belangen van onze leden.