Skip to main content

Het gebied rondom de Modemweg is ook in ontwikkeling. Eigenaar De Waal Beheer uit Utrecht heeft met ontwikkelaar IMOSS een eerste aanzet gemaakt voor de gebiedsinvulling. Dat plan sluit aan op de ambities voor Hoefkwartier.

De Waal Beheer is gestart met de sloop van twee panden aan de Modemweg, tegenover MBO Amersfoort. Jaap Smalbroek van De Waal Beheer vertelt: ‘Op die plek komt een groot parkeerterrein met laadmogelijkheid voor elektrische auto’s. Door het parkeren op één plek te organiseren aan de voorkant van het gebied, kunnen we veel bestrating op andere plekken weghalen. Zo kunnen we het aantal auto’s in het gebied verminderen en ruimte creëren voor groen.’

Renoveren en vergroenen

De andere panden van De Waal Beheer blijven overeind, maar ze worden wel opgeknapt en (opnieuw) verhuurd aan bedrijven. Het gaat om de twee gebouwen naast de lege kavels, het grote witte gebouw waar VolkerWessels zat en het kantoor erachter, met de toren. Smalbroek: ‘Tussen de gebouwen door willen we lucht en groen toevoegen, zodat de panden meer met elkaar in verbinding staan en we een aantrekkelijke omgeving krijgen. Een plek die fijn is voor werknemers om doorheen te lopen of buiten te zitten. Nu is het heel functioneel ingericht, zonder kwaliteit, dat willen we veranderen.’

Aanpassen aan het klimaat

Het plangebied is gevoelig voor wateroverlast tijdens piekbuien. Het is ook een warm stukje stad. Ook daar wil Smalbroek op inspelen: ‘Op het dak van het witte gebouw komen zonnepanelen en we willen de donkere gevels doorbreken door deze te laten begroeien. Ook heeft dit pand een groot dak waar we met terrassen en bewegingsruimte (voor bijvoorbeeld yoga) een functie willen toevoegen. Met The Urban Jungle Project maken we een ontwerp. Denk aan bomen op het dak die water opvangen, waarmee we de tuin beneden kunnen bewateren.

Verbetering voor fietsers

Ook ziet Smalbroek kansen om de situatie voor fietsers te verbeteren op de Modemweg. ‘Het is nu een doodlopende weg met aan het einde een keermogelijkheid voor auto’s. Precies op die plek stopt het fietspad. Het fietspad gaat pas verder waar de Hardwareweg begint. Daardoor krijg je een gekke situatie en parkeren mensen hun auto nu ook op de weg. Dat laatste kan straks niet meer als er een parkeerverbod komt in het gebied. Dus we willen samen met de gemeente kijken naar een logische route voor fietsers, zonder obstakels. Zodat het veiliger wordt om daar te fietsen.’

De volgende stap

‘Het plan wordt gefaseerd uitgevoerd. Maar we kunnen al wel een mooie start maken met het vroegere kantoor van VolkerWessels. Dat pand is van binnen al helemaal leeggehaald. We zijn nu de markt op om een geschikte huurder te vinden. En met de huurders van de twee panden aan de overkant voeren we gesprekken om de parkeerplaats te vergroenen en de installaties binnen te verduurzamen. Ook de vergunning voor het oplaadstation en de parkeergelegenheid is aangevraagd bij de gemeente. Het is nu wachten op een besluit daarover.’